Gold Rate: ಶಿವರಾತ್ರಿಯ ದಿನವೇ ಚಿನ್ನ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಬೇಸರದ ಸುದ್ದಿ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಭರ್ಜರಿ 150 ರೂ ಏರಿಕೆ

ಶಿವರಾತ್ರಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 150 ರೂ ಏರಿಕೆ, ಬೇಸರದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು

March 8th Gold Rate: ಪ್ರಸ್ತುತ 2024 ರ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳು ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಕೆಲವು ದಿನಗಳು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಮಾರ್ಚ್ ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏಕಾಏಕಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯ ಏರಿಕೆಯು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ನಿದ್ದೆ ಕಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನಬಹುದು.

ಈ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡವರು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ. ಕಾರಣ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳ ಎಂಟು ದಿನದಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಬಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲ ದಿನದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 2660 ರೂ. ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಸತತ ಏರಿಕೆಯ ನಡುವೆ ಇಂದು ಕೂಡ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

March 8th Gold Rate
Image Credit: DNA India

22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯ ವಿವರ ಹೀಗಿದೆ
•ಇಂದು 1 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ 15 ರೂ. ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ 6,010 ರೂ. ಇದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 6,025 ರೂ. ತಲುಪಿದೆ.

•ಇಂದು 8 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ 120 ರೂ. ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ 48,080 ರೂ. ಇದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 48,200 ರೂ. ತಲುಪಿದೆ.

•ಇಂದು 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ 150 ರೂ. ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ 60100 ರೂ. ಇದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 60,250 ರೂ. ತಲುಪಿದೆ.

Join Nadunudi News WhatsApp Group

•ಇಂದು 100 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ 1,500 ರೂ. ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ 6,01,000 ರೂ. ಇದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 6,02,500 ರೂ. ತಲುಪಿದೆ.

24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯ ವಿವರ ಹೀಗಿದೆ
•ಇಂದು 1 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ 17 ರೂ. ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ 6556 ರೂ. ಇದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 6,573 ರೂ. ತಲುಪಿದೆ.

•ಇಂದು 8 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ 136 ರೂ. ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ 52448 ರೂ. ಇದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 52,584 ರೂ. ತಲುಪಿದೆ.

•ಇಂದು 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ 170 ರೂ. ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ 65560 ರೂ. ಇದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 65,730 ರೂ. ತಲುಪಿದೆ.

•ಇಂದು 100 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ 1,700 ರೂ. ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ 655600 ರೂ. ಇದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 6,57,300 ರೂ. ತಲುಪಿದೆ.

Gold Price Hike Today
Image Credit: Trade India

18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯ ವಿವರ ಹೀಗಿದೆ
•ಇಂದು 1 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ 12 ರೂ. ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ 4,917 ರೂ. ಇದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 4,929 ರೂ. ತಲುಪಿದೆ.

•ಇಂದು 8 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ 96 ರೂ. ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ 39,336 ರೂ. ಇದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 39,432 ರೂ. ತಲುಪಿದೆ.

•ಇಂದು 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ 120 ರೂ. ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ 49,170 ರೂ. ಇದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 49,290 ರೂ. ತಲುಪಿದೆ.

•ಇಂದು 100 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ 1,200 ರೂ. ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ 4,91,700 ರೂ. ಇದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 4,92,900 ರೂ. ತಲುಪಿದೆ.

Join Nadunudi News WhatsApp Group