Gold Rate: ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಬೇಸರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ, ಇಂದು ಮತ್ತೆ 400 ರೂ ಏರಿಕೆ

ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆ, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬೇಸರದ ಸುದ್ದಿ

April 26th Gold Rate: ದೇಶದಲ್ಲಿ 2024 ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 60 ಸಾವಿರದ ಗಡಿ ದಾಟಿದ್ದು, ಇದೀಗ 66 ಸಾವಿರ ತಲುಪಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ ಮತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಬಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತ ಬಂದಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ.

ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಗೆ ಸಿಗದಷ್ಟು ದುಬಾರಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನಬಹುದು. ನಿನ್ನೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ಇಂದು ನಿನ್ನೆಯ ಇಳಿಕೆಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಓದಿ.

gold price hike today
Image Credit: Jagran

22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ ಬೆಲೆ ಇಂದು ಇಷ್ಟು ಏರಿಕೆ
•ಇಂದು 1 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 40 ರೂ. ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ 6,625 ರೂ. ಇದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇದೀಗ 6,665 ರೂ ತಲುಪಿದೆ.

•ಇಂದು 8 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 320 ರೂ. ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ 53,000 ರೂ. ಇದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇದೀಗ 53,320 ರೂ ತಲುಪಿದೆ.

•ಇಂದು 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 400 ರೂ. ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ 66,250 ರೂ. ಇದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇದೀಗ 66,650 ರೂ ತಲುಪಿದೆ.

Join Nadunudi News WhatsApp Group

•ಇಂದು 100 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 4,000 ರೂ. ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ 6,62,500 ರೂ. ಇದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇದೀಗ 6,66,500 ರೂ ತಲುಪಿದೆ.

24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ ಬೆಲೆ ಇಂದು ಇಷ್ಟು ಏರಿಕೆ
•ಇಂದು 1 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 44 ರೂ. ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ 7,227 ರೂ. ಇದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇದೀಗ 7,271 ರೂ ತಲುಪಿದೆ.

•ಇಂದು 8 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 352 ರೂ. ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ 57,816 ರೂ. ಇದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇದೀಗ 58,168 ರೂ ತಲುಪಿದೆ.

•ಇಂದು 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 440 ರೂ. ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ 72,270 ರೂ. ಇದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇದೀಗ 72,710 ರೂ ತಲುಪಿದೆ.

•ಇಂದು 100 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 4,400 ರೂ. ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ 7,22,700 ರೂ. ಇದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇದೀಗ 7,27,100 ರೂ ತಲುಪಿದೆ.

Gold Price Hike IN April
Image Credit: Original Source

18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ ಬೆಲೆ ಇಂದು ಇಷ್ಟು ಏರಿಕೆ
•ಇಂದು 1 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 33 ರೂ. ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ 5,420 ರೂ. ಇದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇದೀಗ 5,453 ರೂ ತಲುಪಿದೆ.

•ಇಂದು 8 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 264 ರೂ. ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ 43,360 ರೂ. ಇದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇದೀಗ 43,624 ರೂ ತಲುಪಿದೆ.

•ಇಂದು 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 330 ರೂ. ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ 54,200 ರೂ. ಇದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇದೀಗ 54,530 ರೂ ತಲುಪಿದೆ.

•ಇಂದು 100 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 3,300 ರೂ. ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ 5,42,000 ರೂ. ಇದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇದೀಗ 5,45,300 ರೂ ತಲುಪಿದೆ.

Gold Price Hike News
Image Credit: Garfieldrefining

Join Nadunudi News WhatsApp Group