ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ರಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಹೊಸ ನಿಯಮ, ನೋಡಿ ಈಗಲೇ

ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಖಾತೆದಾರರೇ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ . ಏಪ್ರಿಲ್‌ 1ರಿಂದ ಈ ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗ್ತಿದ್ದು, ಅವ್ಯಾವು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಯೋಣಾ ಬನ್ನಿ.
ಚೆಕ್ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಪಾಸ್ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಏಪ್ರಿಲ್ 1, 2021 ರಿಂದ ಅಮಾನ್ಯವಾಗುತ್ವೆ ಹೌದು, ಏಪ್ರಿಲ್ 1, 2021 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ, ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಚೆಕ್-ಬುಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪಾಸ್‌ಬುಕ್‌ʼಗಳು ಅಮಾನ್ಯವಾಗುತ್ವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ, ಏಪ್ರಿಲ್ 1, 2020 ರಿಂದ ಈ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಇತರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನವಾಗುತ್ವೆ. ವಿಲಿನವಾಗುವ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳೆಂದ್ರೆ, ದೇನಾ ಬ್ಯಾಂಕ್, ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಕಾರ್ಪೊರೇಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಆಂಧ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಓರಿಯಂಟಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್, ಯುನೈಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಅಲಹಾಬಾದ್ ಬ್ಯಾಂಕ್.

ದೇನಾ ಮತ್ತು ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾದೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತೆಹೌದು, ದೇನಾ ಮತ್ತು ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ʼನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾದಲ್ಲಿ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಿ 1 ಏಪ್ರಿಲ್ 2019 ರಂದು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿತು.ಒಬಿಸಿ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಿಎನ್‌ಬಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಓರಿಯಂಟಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನ ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಪಿಎನ್‌ಬಿ) ನೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.

The round-trip rupee trick - India recapitalises its state-owned banks |  Finance & economics | The Economist

ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನಗೊಂಡಿತು
ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಆಂಧ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನಗೊಂಡಿತು ಮತ್ತು ಅಲಹಾಬಾದ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ವಿಲೀನಗೊಂಡಿತು. ಪಿಎನ್‌ಬಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ ಈಗಾಗಲೇ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಿತ್ತು ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ ಈಗಾಗಲೇ ಒಬಿಸಿ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ದೇನಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ʼನ ಚೆಕ್-ಬುಕ್ಗಳು ​​2021 ಮಾರ್ಚ್ 31 ರವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿತ್ತು.

 

Join Nadunudi News WhatsApp Group

ಐಎಫ್‌ಎಸ್‌ಸಿ, ಎಂಐಸಿಆರ್ ಕೋಡ್, ಶಾಖೆ ವಿಳಾಸ, ಚೆಕ್ ಬುಕ್ʼನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ
ಇತರ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನಗೊಳ್ಳುವ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು – ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ, ಐಎಫ್‌ಎಸ್‌ಸಿ, ಎಂಐಸಿಆರ್ ಕೋಡ್, ಶಾಖೆ ವಿಳಾಸ, ಚೆಕ್ ಬುಕ್, ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರ ಪಾಸ್‌ಬುಕ್ ಸಹ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಅಂತೆಯೇ, ವಿಲೀನಗೊಂಡ ಇತರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಗ್ರಾಹಕರು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಚೆಕ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಪಾಸ್‌ಬುಕ್‌ನಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 31 ರವರೆಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಚೆಕ್‌ಬುಕ್‌ಗಳು, ಪಾಸ್‌ಬುಕ್‌ಗಳು ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ರಿಂದ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ.Banking in India: Why many people still don't use their accounts | Business  and Economy News | Al Jazeera

ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ. ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಈಗಾಗಲೇ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆದಾರರ ಚೆಕ್ ಬುಕ್ 2021 ರ ಜೂನ್ 30 ರವರೆಗೆ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ವಿಲೀನಗೊಂಡ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಗ್ರಾಹಕರಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ, ವಿಳಾಸ, ನಾಮಿನಿ ಮುಂತಾದ ವಿವರಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸಿ, ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು SMS ಅಥವಾ ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಖಾತೆಗಳು, ಜೀವ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಗಳು, ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಖಾತೆ, ಎಫ್‌ಡಿ / ಆರ್‌ಡಿ, ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಹಣಕಾಸು ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲು ಹೊಸ ಚೆಕ್ ಬುಕ್, ಪಾಸ್‌ಬುಕ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರ ಮರೆಯಬೇಡಿ. ಸಹ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸುವ ಇತರ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ.

Join Nadunudi News WhatsApp Group