Gold Price: ವಾರದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ, ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಬೇಸತ್ತ ಗ್ರಾಹಕರು

ವಾರದ ಕೊನೆಯ ದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆ

February 24th Gold Rate: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯ ಏರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಇಳಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜನರು ಹೆಚ್ಚು ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯ ಏರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ.ಒಂದು ದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಇನ್ನು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡರೂ ಕೂಡ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನಬಹುದು. ಆದರೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿನ್ನೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 5750 ರೂ. ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಂದು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.

February 24th Gold Rate: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯ ಏರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಇಳಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜನರು ಹೆಚ್ಚು ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯ ಏರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ.ಒಂದು ದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.ಇನ್ನು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡರೂ ಕೂಡ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನಬಹುದು. ಆದರೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿನ್ನೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 5750 ರೂ. ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಂದು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ. 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಎಷ್ಟು ಎರಿಕೆಯಾಗಿದೆ...? •ಇಂದು 1 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 20 ರೂ. ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ 5,750 ರೂ. ಇದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 5,770 ರೂ. ತಲುಪಿದೆ. •ಇಂದು 8 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 160 ರೂ. ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ 46,000 ರೂ. ಇದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 46,160 ರೂ. ತಲುಪಿದೆ. •ಇಂದು 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 200 ರೂ. ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ 57,500 ರೂ. ಇದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 57,700 ರೂ. ತಲುಪಿದೆ. •ಇಂದು 100 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 2,000 ರೂ. ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ 5,75,000 ರೂ. ಇದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 5,77,000 ರೂ. ತಲುಪಿದೆ. 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಎಷ್ಟು ಎರಿಕೆಯಾಗಿದೆ...? •ಇಂದು 1 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 22 ರೂ. ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ 6,273 ರೂ. ಇದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 6,295 ರೂ. ತಲುಪಿದೆ. •ಇಂದು 8 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 176 ರೂ. ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ 50,184 ರೂ. ಇದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 50,360 ರೂ. ತಲುಪಿದೆ. February 24th Gold Rate
Image Credit: Zeebiz

22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಎಷ್ಟು ಎರಿಕೆಯಾಗಿದೆ…?
•ಇಂದು 1 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 20 ರೂ. ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ 5,750 ರೂ. ಇದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 5,770 ರೂ. ತಲುಪಿದೆ.

•ಇಂದು 8 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 160 ರೂ. ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ 46,000 ರೂ. ಇದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 46,160 ರೂ. ತಲುಪಿದೆ.

•ಇಂದು 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 200 ರೂ. ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ 57,500 ರೂ. ಇದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 57,700 ರೂ. ತಲುಪಿದೆ.

Join Nadunudi News WhatsApp Group

•ಇಂದು 100 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 2,000 ರೂ. ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ 5,75,000 ರೂ. ಇದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 5,77,000 ರೂ. ತಲುಪಿದೆ.

24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಎಷ್ಟು ಎರಿಕೆಯಾಗಿದೆ…?
•ಇಂದು 1 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 22 ರೂ. ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ 6,273 ರೂ. ಇದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 6,295 ರೂ. ತಲುಪಿದೆ.

•ಇಂದು 8 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 176 ರೂ. ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ 50,184 ರೂ. ಇದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 50,360 ರೂ. ತಲುಪಿದೆ.

•ಇಂದು 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 220 ರೂ. ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ 62,730 ರೂ. ಇದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 62,950 ರೂ. ತಲುಪಿದೆ.

•ಇಂದು 100 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 2,200 ರೂ. ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ 6,27,300 ರೂ. ಇದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 6,29,500 ರೂ. ತಲುಪಿದೆ.

Gold Price Hike In February 24
Image Credit: Indian Express

18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಎಷ್ಟು ಎರಿಕೆಯಾಗಿದೆ…?
•ಇಂದು 1 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 17 ರೂ. ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ 4,704 ರೂ. ಇದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 4,721 ರೂ. ತಲುಪಿದೆ.

•ಇಂದು 8 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 136 ರೂ. ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ 37,632 ರೂ. ಇದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 37,768 ರೂ. ತಲುಪಿದೆ.

•ಇಂದು 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 170 ರೂ. ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ 47,040 ರೂ. ಇದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 47,210 ರೂ. ತಲುಪಿದೆ.

•ಇಂದು 100 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 1,700 ರೂ. ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ 4,70,400 ರೂ. ಇದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 4,72,100 ರೂ. ತಲುಪಿದೆ.

Join Nadunudi News WhatsApp Group