Gold Rate: ಮತ್ತೆ 22 ಕ್ಯಾರಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 300 ರೂ ಇಳಿಕೆ, ಖರೀದಿಸಲು ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್

ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇಳಿಕೆ, ಸಂತಸದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು

April 29th Gold Rate: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಮುಗಿಲುಮುಟ್ಟಿದೆ. ಬಡವರಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಖರೀದಿ ಕನಸಾಗುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನಬಹುದು. ದಿನೇ ದಿನೇ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆಯೋ ಹೊರತು ಇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಾಲು ಸಾಲು ಏರಿಕೆಯ ನಡುವೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಆಗಾಗ ಒಂದೊಂದು ದಿನ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯ ಇಳಿಕೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಜನತೆಗೆ ಇದೀಗ ಖುಷಿ ಸುದ್ದಿ ಬಂದಿದೆ. ಹೌದು, ಇಂದು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಇಂದು ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಿದರೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು. ಹತ್ತು ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು 300 ರೂ. ಗಳ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯ ವಿವರವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಓದಿ.

latest updates of gold price
Image Credit: Original Source

22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಇಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ
•ಇಂದು 1 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 30 ರೂ. ಇಳಿಕೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ 6,685 ರೂ. ಇದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 6,655 ರೂ. ತಲುಪಿದೆ.

•ಇಂದು 8 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 240 ರೂ. ಇಳಿಕೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ 53,480 ರೂ. ಇದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 53,240 ರೂ. ತಲುಪಿದೆ.

•ಇಂದು 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 300 ರೂ. ಇಳಿಕೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ 66,850 ರೂ. ಇದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 66,550 ರೂ. ತಲುಪಿದೆ.

Join Nadunudi News WhatsApp Group

•ಇಂದು 100 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 3,000 ರೂ. ಇಳಿಕೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ 6,68,500 ರೂ. ಇದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 6,65,500 ರೂ. ತಲುಪಿದೆ.

gold price april 29
Image Credit: Original Source

24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಇಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ
•ಇಂದು 1 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 33 ರೂ. ಇಳಿಕೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ 7,293 ರೂ. ಇದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 7,260 ರೂ. ತಲುಪಿದೆ.

•ಇಂದು 8 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 264 ರೂ. ಇಳಿಕೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ 58,344 ರೂ. ಇದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 58,080 ರೂ. ತಲುಪಿದೆ.

•ಇಂದು 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 330 ರೂ. ಇಳಿಕೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ 72,930 ರೂ. ಇದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 72,600 ರೂ. ತಲುಪಿದೆ.

•ಇಂದು 100 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 3,300 ರೂ. ಇಳಿಕೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ 7,29,300 ರೂ. ಇದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 7,26,000 ರೂ. ತಲುಪಿದೆ.

gold rate down in india
Image Credit: Original Source

18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಇಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ
•ಇಂದು 1 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 24 ರೂ. ಇಳಿಕೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ 5,469 ರೂ. ಇದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 5,445 ರೂ. ತಲುಪಿದೆ.

•ಇಂದು 8 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 192 ರೂ. ಇಳಿಕೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ 43,752 ರೂ. ಇದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 43,560 ರೂ. ತಲುಪಿದೆ.

•ಇಂದು 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 240 ರೂ. ಇಳಿಕೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ 54,690 ರೂ. ಇದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 54,450 ರೂ. ತಲುಪಿದೆ.

•ಇಂದು 100 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 2,400 ರೂ. ಇಳಿಕೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ 5,46,900 ರೂ. ಇದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 5,44,500 ರೂ. ತಲುಪಿದೆ.

indian gol rate update
Image Credit: Original Source

Join Nadunudi News WhatsApp Group