Gold Rate: ಮತ್ತೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಖುಷಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ, ಬೆಲೆ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ

ನಿನ್ನೆಯ ಏರಿಕೆಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇಂದು 100 ರೂಪಾಯಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ .

January 16th Gold Rate: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. 2023 ರ ಆರಂಭದಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಗಣನೀಯ ಏರಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತ ಬಂದಿದೆ. ಆಭರಣ ಖರೀದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಮಯ ಲಭ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಜನರು ಆಭರಣ ಖರೀದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯ ಇಳಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯಾದರೆ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ.

January 16th Gold Rate
Image Credit: Timesnownews

ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಇಳಿಕೆ
ಇನ್ನು ಜನವರಿ 2024 ರ ಮೂರನೇ ದಿನದಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತ ಬಂದಿದೆ. ನಂತರ ಜನವರಿ 12 ರಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಹತ್ತು ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ 57700 ರೂ. ಇದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಜನವರಿ 14 ರವರೆಗೆ ಏರಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತ 58,150 ರೂ. ತಲುಪಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 150 ರೂ. ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಸದ್ಯ ನಿನ್ನೆಯ ಏರಿಕೆಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ  ಹತ್ತು ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಇಂದು 100 ರೂ. ಇಳಿಕೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ 58050 ರೂ.  ತಲುಪಿದೆ. ಇದೀಗ ನಾವು 22 ಹಾಗೂ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯೋಣ.

22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ
•ಇಂದು ಒಂದು ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ 10 ರೂ. ಇಳಿಕೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ 5,815 ರೂ. ಇದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 5,805 ರೂ. ತಲುಪಿದೆ.

•ಇಂದು ಎಂಟು ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ 80 ರೂ. ಇಳಿಕೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ 46,520 ರೂ. ಇದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 46,440 ರೂ. ತಲುಪಿದೆ.

•ಇಂದು ಹತ್ತು ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ 100 ರೂ. ಇಳಿಕೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ 58,150 ರೂ. ಇದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 58,050 ರೂ. ತಲುಪಿದೆ.

Join Nadunudi News WhatsApp Group

•ಇಂದು ನೂರು ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ 1,000ರೂ. ಇಳಿಕೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ 5,81,500 ರೂ. ಇದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 5,80,500 ರೂ. ತಲುಪಿದೆ.

22 And 24 Carat Gold Rate Today
Image Credit: Indiatimes

24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ,
•ಇಂದು ಒಂದು ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ 11 ರೂ. ಇಳಿಕೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ 6,344 ರೂ. ಇದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 6,333 ರೂ. ತಲುಪಿದೆ.

•ಇಂದು ಎಂಟು ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ 88 ರೂ. ಇಳಿಕೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ 50,752 ರೂ. ಇದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 50,664 ರೂ. ತಲುಪಿದೆ.

•ಇಂದು ಹತ್ತು ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ 110 ರೂ. ಇಳಿಕೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ 63,440 ರೂ. ಇದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 63,330 ರೂ. ತಲುಪಿದೆ.

•ಇಂದು ನೂರು ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ 1,100 ರೂ. ಇಳಿಕೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ 6,34,400 ರೂ. ಇದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 6,33,300 ರೂ. ತಲುಪಿದೆ.

Join Nadunudi News WhatsApp Group