Gold Rate: 2024 ರ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ, 250 ರೂ. ಇಳಿಕೆ.

ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮೂರನೇ ದಿನ 250 ರೂಪಾಯಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ.

Gold Rate Update 2024: ಸದ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಬಾರಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. 2023 ರ ಆರಂಭದಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತ ಬಂದಿದೆ. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯ ಏರಿಕೆ ಚಿನ್ನದ ಮಾರಾಟದ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರಲಿದೆ. ಜನರು ಚಿನ್ನದ ಖರೀದಿಸಬೇಕೆನ್ನುವ ಆಸೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು ಕೂಡ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯ ಏರಿಕೆ ಅವರನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಚಿನ್ನದ ಮಾರಾಟ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನಲೆ ಆಗಾಗ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ವರ್ಷದ ಮೊದಲೇ ದಿನವೇ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡ ಕಾರಣ ಜನರು ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇಂದು ಚಿನ್ನದ ಬೆಳೆಯ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ ಇದೀಗ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ಬಂದೊದಗಿದೆ.

Gold Rate Today
Image Credit: Thehansindia

ಇಂದು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ 250 ರೂ. ಇಳಿಕೆ
•ಇಂದು ಒಂದು ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ 25 ರೂ. ಇಳಿಕೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ 5,875 ರೂ. ಇದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 5,850 ರೂ. ತಲುಪಿದೆ.

•ಇಂದು ಎಂಟು ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ 200 ರೂ. ಇಳಿಕೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ 47,000 ರೂ. ಇದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 46,800 ರೂ. ತಲುಪಿದೆ.

•ಇಂದು ಹತ್ತು ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ 250 ರೂ. ಇಳಿಕೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ 58,750 ರೂ. ಇದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 58,500 ರೂ. ತಲುಪಿದೆ.

Join Nadunudi News WhatsApp Group

•ಇಂದು ನೂರು ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ 2,500 ರೂ. ಇಳಿಕೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ 5,87,500 ರೂ. ಇದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 5,85,000 ರೂ. ತಲುಪಿದೆ.

22 And 24 carat gold price Down Today
Image Credit: kalingatv

24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ
•ಇಂದು ಒಂದು ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ 27 ರೂ. ಇಳಿಕೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ 6,409 ರೂ. ಇದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 6,382 ರೂ. ತಲುಪಿದೆ.

•ಇಂದು ಎಂಟು ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ 216 ರೂ. ಇಳಿಕೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ 51,272 ರೂ. ಇದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 51,056 ರೂ. ತಲುಪಿದೆ.

•ಇಂದು ಹತ್ತು ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ 270 ರೂ. ಇಳಿಕೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ 64,090 ರೂ. ಇದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 63,820 ರೂ. ತಲುಪಿದೆ.

•ಇಂದು ನೂರು ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ 2,700 ರೂ. ಇಳಿಕೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ 6,40,900 ರೂ. ಇದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 6,38,200 ರೂ. ತಲುಪಿದೆ.

Join Nadunudi News WhatsApp Group