Mutual Fund: ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಸೂಚನೆ, ಬದಲಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆ ಹೆಸರು.

ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದವರು ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆಯ ಹೊಸ ಹೆಸರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯಿರಿ.

Mutual Fund Scheme: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಅವಲಂಭಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ (Mutual Fund) ಹೂಡಿಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಲಾಭ ತಂದಿದೆ.

ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿ ಒಂದು ಹೊರ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಎಲ್ ಐ ಸಿ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಐಡಿಬಿಐ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪತ್ರವನ್ನು ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಇದರ ನಂತರ ಈ ಯೋಜನೆಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 

New Name of Mutual Scheme
Image Credit: Indiafilings

ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಯೋಜನೆಯ ಹೊಸ ಹೆಸರು
* IDBI ಯ 20 ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10 ಅನ್ನು LIC MF ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವರ್ಗಾವಣೆಯ ನಂತರ ಅವರ ಹೆಸರೂ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. IDBI ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಯೀಲ್ಡ್ ಫಂಡ್ ಅನ್ನು LIC MF ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಇಳುವರಿ ನಿಧಿ ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

*ಎರಡನೇ ಯೋಜನೆ IDBI Focusec 30 ಇಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್ ಆಗಿದೆ, ಈ ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರನ್ನು LIC MF Focusec 30 ಇಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್ ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

* ಮೂರನೇ ಯೋಜನೆ IDBI ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್, ಈ ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರನ್ನು LIC MF ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

Join Nadunudi News WhatsApp Group

* ನಾಲ್ಕನೇ ಯೋಜನೆಯು IDBI ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಫಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರನ್ನು LIC MF ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಫಂಡ್ ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

New Name of Mutual Scheme
Image Credit: Cnbctv18

* ಐದನೇ ಯೋಜನೆಯು IDBI ಸ್ಮಾಲ್‌ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ ಆಗಿದೆ, ಈ ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರನ್ನು LIC MF ಸ್ಮಾಲ್‌ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

* ಆರನೇ ಯೋಜನೆಯು IDBI ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಂಡ್ ಆಗಿದೆ, ಈ ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರನ್ನು LIC MF ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಂಡ್ ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

* ಏಳನೇ ಯೋಜನೆಯು IDBI ಇಕ್ವಿಟಿ ಸೇವಿಂಗ್ ಫಂಡ್ ಆಗಿದೆ, ಈ ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರನ್ನು LIC MF ಇಕ್ವಿಟಿ ಸೇವಿಂಗ್ ಫಂಡ್ ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

* ಎಂಟನೇ ಯೋಜನೆಯು IDBI ಗೋಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಟ್ರೇಡೆಡ್ ಫಂಡ್ ಆಗಿದೆ, ಈ ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರನ್ನು LIC MF ಗೋಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಟ್ರೇಡೆಡ್ ಫಂಡ್ ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

New Name of Mutual Scheme
Image Credit: Valueresearchonline

* ಒಂಬತ್ತನೇ ಯೋಜನೆಯು IDBI ನಿಫ್ಟಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 40 ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಆಗಿದೆ, ಈ ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರನ್ನು LIC MF ನಿಫ್ಟಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 40 ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

* ಹತ್ತನೇ ಯೋಜನೆಯು IDBI ಗೋಲ್ಡ್ ಫಂಡ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ ಆಗಿದೆ, ಈ ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರನ್ನು LIC MF ಗೋಲ್ಡ್ ಫಂಡ್ ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

Join Nadunudi News WhatsApp Group