Post Office PPF: ಪೋಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಯೋಜನೆ, 80 ರೂ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗಲಿದೆ 21 ಲಕ್ಷ ರೂ.

ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ನ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 80 ರೂ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಿಗಲಿದೆ 21 ಲಕ್ಷ ರೂ.

Post Office PPF Investment Details: ಸದ್ಯ Indian Post Office ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗಾಗಿ ವಿವಿಧ ಹೂಡಿಕೆಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ನೀವು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರು ಕೂಡ ಅದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. PPF ಎಂಬುದು ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. PPF ನಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 7.1 ರ ದರದಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ ರೂ. 500 ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ರೂ. 1.5 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಸ್ಕೀಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಣವು ಸಾಕಷ್ಟು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ PPF ಯೋಜನೆಯು ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಖಾತರಿಯ ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.

Post Office PPF Account
Image Credit: PM Modi Yojana

ಪೋಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಯೋಜನೆ
ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್‌ ನ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ, ನೀವು ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ನೀವು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 80 ಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಭಾರತದ ಯಾವುದೇ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆಯ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು. ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ, ನಿಮಗೆ ಶೇಕಡಾ 7.10 ರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

80 ರೂ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗಲಿದೆ 21 ಲಕ್ಷ ರೂ. 
ನೀವು ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ 500 ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ 1.50 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಠೇವಣಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ನಿಮಗೆ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ 3 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯವಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ನಂತರ ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತದ 75 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

Post Office PPF Investment Profit
Image Credit: Maxlifeinsurance

ನೀವು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಪಿಪಿಎಫ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 80 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿದರೆ, ನೀವು 15 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ 12 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಠೇವಣಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಶೇ.7.10ರ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ 969712 ರೂ. ಪಡೆಯಬಹುದು. ಯೋಜನೆಯ ಮುಕ್ತಾಯದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೊತ್ತವು 2169712 ರೂ. ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

Join Nadunudi News WhatsApp Group

Post Office PPF Investment Details
Image Credit: Godigit

Join Nadunudi News WhatsApp Group