Gold Rate: ತಿಂಗಳ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ, ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 150 ರೂ. ಏರಿಕೆ

ತಿಂಗಳ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ 150 ರೂ. ಏರಿಕೆ.

February 1st Gold Rate: ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಜನರು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತಿಳಿಯಲು ಕಾಯುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ದಿನೇ ದಿನೇ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ನಿನ್ನೆ ಚಿನ್ನದ ದರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ.

ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕ್ರಮೇಣ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತ ಬಂದಿದೆ. ಸದ್ಯ ವರ್ಷದ ಎರಡನೇ ತಿಂಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ತಿಂಗಳ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಇದೀಗ ನಾವು ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯ ವಿವರ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

Gold Price Hike Today
Image Credit: NDTV

22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯ ವಿವರ ಹೀಗಿದೆ
•ಇಂದು ಒಂದು ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ 15 ರೂ. ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ 5,800 ರೂ. ಇದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 5,815 ರೂ. ತಲುಪಿದೆ.

•ಇಂದು ಎಂಟು ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ 120 ರೂ. ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ 46,400 ರೂ. ಇದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 46,520 ರೂ. ತಲುಪಿದೆ.

•ಇಂದು ಹತ್ತು ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ 150 ರೂ. ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ 58,000 ರೂ. ಇದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 58,150 ರೂ. ತಲುಪಿದೆ.

Join Nadunudi News WhatsApp Group

•ಇಂದು ನೂರು ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ 1,500 ರೂ. ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ 5,80,000 ರೂ. ಇದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 5,81,500 ರೂ. ತಲುಪಿದೆ.

February 1st Gold Rate
Image Credit: Janamtv

24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯ ವಿವರ ಹೀಗಿದೆ
•ಇಂದು ಒಂದು ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ 17 ರೂ. ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ 6,327 ರೂ. ಇದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 6,344 ರೂ. ತಲುಪಿದೆ.

•ಇಂದು ಎಂಟು ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ 136 ರೂ. ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ 50,616 ರೂ. ಇದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 50,752 ರೂ. ತಲುಪಿದೆ.

•ಇಂದು ಹತ್ತು ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ 170 ರೂ. ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ 63,270 ರೂ. ಇದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 63,440 ರೂ. ತಲುಪಿದೆ.

•ಇಂದು ನೂರು ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ 1,700 ರೂ. ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ 6,32,700 ರೂ. ಇದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 6,34,400 ರೂ. ತಲುಪಿದೆ.

Gold Price Latest Update
Image Credit: News 9 Live

18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯ ವಿವರ ಹೀಗಿದೆ
•ಇಂದು ಒಂದು ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ 13 ರೂ. ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ 4,745 ರೂ. ಇದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 4,758 ರೂ. ತಲುಪಿದೆ.

•ಇಂದು ಎಂಟು ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ 104 ರೂ. ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ 37,960 ರೂ. ಇದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 38,064 ರೂ. ತಲುಪಿದೆ.

•ಇಂದು ಹತ್ತು ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ 130 ರೂ. ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ 47,450 ರೂ. ಇದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 47,580 ರೂ. ತಲುಪಿದೆ.

•ಇಂದು ನೂರು ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ 1,300 ರೂ. ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ 4,74,500 ರೂ. ಇದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 4,75,800 ರೂ. ತಲುಪಿದೆ.

Join Nadunudi News WhatsApp Group