Jeevan Shanti: LIC ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸಿಗಲಿದೆ 25,000 ಸಾವಿರ, ಹೊಸ ಯೋಜನೆ.

LIC ಜೀವನ್ ಶಾಂತಿ ಪಾಲಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

LIC Jeevan Shanti Yojana: ಎಲ್ಐಸಿ (LIC) ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಐಸಿ ಹಲವು ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನೀವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನೀವು ಪಡೆಯುವ ಆದಾಯವು ಠೇವಣಿ ಇಡುವ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.

LIC Jeevan Shanti Yojana
Image Source: India Today

ಎಲ್ಐಸಿ ಜೀವನ್ ಶಾಂತಿ ಯೋಜನೆ
ನೀವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಹಣ ಪಡೆಯಲು ಒಂದು ಬಾರಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿಸಿ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು ಎಲ್ಐಸಿ ಜೀವನ್ ಶಾಂತಿ ಯೋಜನೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಸೇರುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಪತಿ ತಿಂಗಳು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವರ್ಷದ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ನೀವು ಇಷ್ಟಪಡುವುದನ್ನು ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಹಣವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂಬ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನೀವು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

LIC Jeevan Shanti Yojana
Image Source: Zee News

ಎಲ್ಐಸಿ ಜೀವನ್ ಶಾಂತಿ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನ
ನೀವು ಈ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಪಡೆಯುವ ಆದಾಯವು ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ 35 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು LIC ಜೀವನ್ ಶಾಂತಿ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ಅವರು 10 ಲಕ್ಷ ನೀಡಿ ಏಕ ಜೀವನ ಪಾಲಿಸಿ ಖರೀದಿಸಿದರೆ, ಅವರಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ರೂಪಾಯಿ 1.2 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ಬರಲಿದೆ.

ನೀವು ವಾರ್ಷಿಕ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದರೆ ನೀವು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. 10 ಲಕ್ಷ ಪಾಲಿಸಿ ಬದಲು 25 ಲಕ್ಷ ಖರೀದಿಸಿದರೆ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಅವರು ರೂಪಾಯಿ 3 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ಪಡೆಯಬಹುದು. ತಿಂಗಳಿಗೆ ಅವರಿಗೆ 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗಲಿದೆ.

Join Nadunudi News WhatsApp Group

LIC Jeevan Shanti Yojana
Image Source: Youtube

Join Nadunudi News WhatsApp Group